Cea mai recentă serie de sculpturi se numeşte Vitis şi implică o redirecţionare conceptuală a creaţiei, din nou în zona mitologiilor personale. Viticultura şi vinificaţia mi-au însoţit copilăria şi adolescenţa, iar în prezent au devenit pasiuni practicate în propria gospodărie. Refolosirea plastică a rămăşiţelor procesului tehnologic vinicol, împreună cu reconsiderarea conceptuală a ideii de viticultură, în relaţie cu fragmente figurative, pot genera noi soluţii compoziţionale tridimensionale.