Aceste compoziţii au ca dominantă forma monumentală de factură minimalistă, asociată cu alte materiale. Suprafeţele sculpturilor sunt întrerupte de lăcaşe umplute cu nisip, sau cu inserţii de cupru, fiind patinate diferenţiat pentru a sublinia atingerea umană, dar şi uzura imaginară a timpului.