În cazul sculpturilor figurative, am fost preocupat de continuarea tradiţiei statuare vest-europene.